Phần mềm 1 năm + Máy in hóa đơn hoặc Máy quét mã vạch

4.500.000