Phần mềm 1 năm + Máy bán hàng Sunmi V1S

4.650.000